Besparelser slukker drømme

Afspil

1 million færre lærertimer

Besparelserne på gymnasieområdet har allerede betydet 1 million færre lærertimer det seneste år.

Det er endnu ikke fast besluttet, om der fortsat skal spares 2 procent årligt i perioden 2018-2021.
Men fra politisk side lægges der op til, at der sammenlagt frem mod år 2021 skal spares 1,8 milliarder kroner på gymnasieuddannelserne.

Det svarer til hele 4 millioner færre lærertimer.

0
-500
-1000
-1500
-2000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Besparelser på gymnasiale uddannelser, mio. kr., 2017-priser

Stop besparelser på gymnasieuddannelserne

Danmark skyder sig selv i foden ved at spare på uddannelse. Det mener forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev, der begge oplevede et enormt løft i gymnasietiden.

Besparelsernes konsekvenser

Færre lærertimer har en lang række konsekvenser. Det rammer kvaliteten i undervisningen. Lærerne får mindre tid til at hjælpe den enkelte elev og spotte sårbare elever.

På samfundsniveau rammer besparelserne fremtidens vækst og velfærd og dermed os alle sammen.

  • Svage elever rammes hårdest

  • Mindre opmærksomhed til den enkelte elev

  • På sigt koster besparelsen udvikling og vækst

  • Udkantsområder er særligt udsat

  • Danmark er på niveau med Mexico og Italien

Hvad betyder mindre tid med lærerne for elevernes fremtidsdrømme?

Besparelserne slukker elevernes fremtidsdrømme

Besparelserne vil føre til ringere kvalitet i undervisningen og mindre tid til den enkelte. Besparelserne kan slukke den enkelte elevs drøm om at blive fx kirurg, bygningskonstruktør eller journalist.

Del budskabet

Danmark skal leve af viden. Derfor er det helt afgørende for både den enkelte elev og os alle sammen, at der sættes en stopper for besparelserne på de gymnasiale uddannelser. Del budskabet om, at besparelser slukker drømme.

Læs fakta om besparelsernes konsekvenser

Læs mere om besparelsernes omfang og konsekvenser – og ikke mindst hvorfor der er brug for, at Danmark investerer i ungdomsuddannelse.